ПРОМЯНАТА – остават две седмици до крайния срок за кандидатстване в конкурса