Необичайните заподозрени (23.12.2012) 25:26
Най-добрият човек (23.12.2012) 48:00
Съпругите (23.12.2012) 141:13
Съдебен спор (23.12.2012) 58:29
Удавете водещия (23.12.2012) 148:30
Необичайните заподозрени (16.12.2012) 22:26
Най-добрият човек (16.12.2012) 57:47
Съпругите (16.12.2012) 141:13
Съдебен спор (16.12.2012) 63:13
Удавете водещия (16.12.2012) 97:29
Необичайните заподозрени (09.12.2012) 20:50
Най-добрият човек (09.12.2012) 51:08
Съпругите (09.12.2012) 132:39
Съдебен спор (09.12.2012) 57:22
Удавете водещия (09.12.2012) 87:26
Необичайните заподозрени (02.12.2012) 23:14
Най-добрият човек (02.12.2012) 49:19
Съпругите (02.12.2012) 141:07
Съдебен спор (02.12.2012) 54:22
Удавете водещия (02.12.2012) 87:04
Необичайните заподозрени (25.11.2012) 23:30
Най-добрият човек (25.11.2012) 48:56
Съпругите (25.11.2012) 139:02
Съдебен спор (25.11.2012) 62:25
Удавете водещия (25.11.2012) 85:35
Необичайните заподозрени 22:00
Най-добрият човек 44:44
Съпругите 136:51
Съдебен спор 53:04
Удавете водещия 92:12
Необичайните заподозрени 22:23
Най-добрият човек 52:39
Съпругите 134:09
Съдебен спор 68:58
Удавете водещия 100:11
Необичайните заподозрени 21:52
Най-добрият човек 53:17
Съпругите 128:53
Съдебен спор 62:38
Удавете водещия 114:51
Необичайните заподозрени 24:53
Най-добрият човек 48:47
Съпругите 87:15
Съдебен спор 58:44
Удавете водещия 98:16
Необичайните заподозрени 21:22
Най-добрият човек 49:48
Съпругите 130:38
Съдебен спор 58:17
Удавете водещия 96:48
Необичайните заподозрени 21:49
Най-добрият човек 49:09
Съпругите 122:21
Съдебен спор 62:31
Удавете водещия 92:36
Необичайните заподозрени 27:23
Най-добрия човек 53:16
Съпругите 133:49
Съдебен спор 59:01
Удавете водещия 98:25
Съдебен спор 61:12
Удавете водещия 93:16
Необичайните заподозрени 17:50
Най-добрият човек 48:26
Съпругите 127:34
Съдебен спор 59:34
Удавете водещия 95:56
Най-добрият човек 46:00
Необичайните заподозрени 24:44
Съпругите 123:34
Съдебен спор 66:54
Удавете водещия 92:18
Необичайните заподозрени 22:13
Най-добрия човек 45:14
Съпругите 132:21
Съдебен спор 58:16
Удавете водещия 91:36