Logo
  Вход
  Често задавани въпроси

  За да използвате апликацията, ви е необходим iPhone или iPad с версия iOS 6.0 или по-висока версия. Също така ви трябва и интернет връзка чрез WiFi или чрез 3G връзка. Имайте предвид, че използвате теглене на трафик в случай, че апликацията ви ползва 3G свързаност и това може да ви струва допълнително заплащане. Свържете се свашия мобилен оператор, за да разберете и уточните условията на вашия абонаментен план.

  Проверете дали сте включили достъпа си до интернет и дали имате такъв достъп спрямо абонаментния си план. Ако не сте, се свържете с вашия мобилен оператор. Ако имате достъп и апликацията не се зарежда, рестартирайте апликацията или се свържете с нас.

  Когато интернет връзката ви е по-малка от 2 Mbit/s или има проблем със свързаността, може да се появят прекъсвания и буфериране.

  До, но трябва да имате AppleTV или подобно устройство във вашата мрежа.

  Проверете дали не сте сложили вашия iPhone или iPad на беззвучен режим и увеличете звука с бутоните за контрол.

  Може да видите нашата собствена продукция и определени предавания, за които имаме мобилни права за излъчване. Причината да нямаме в апликацията всички предавания, които се излъчват в ефир, са ограничения в правилата за ползване по мобилни устройства. Опитваме се да получим права за максимален брой предавания.

  Съгласно правата за излъчване, някои предавания не могат да бъдат гледани в чужбина.

  Предаването е налично в апликацията, след като бъде излъчено по телевизията.

  Най-лесният начин е да япотърсите в списъка А-Я

  Възможна причина е, ако страницата е съхранена в кашираните файлове. Страниците се презареждат автоматично, но ако не работи, опитайте да рестартирате апликацията.

  Нашата собствена продукция остава в апликацията за неопределено време, докато повече от закупените продукции са достъпни за определен период от време. Продължителността на излъчване зависи от правата. Когато програмата наближава своя краен срок на излъчване, текст предупреждава колко време остава до изтичането й.