лого на сайта: Нова Плей
Интелектуална собственост

Интелектуална собственост, авторски и сродни права

1. Всички права върху Сайта и Приложението, както и тяхното съдържание, са обект на интелектуална собственост на Нова и/или свързани с Доставчика лица и са защитени в съответствие с българското законодателство.

2. Съдържанието на Услугата включва, но не се ограничава до, всякакви текстове, изображения, музикални и аудио-визуални произведения, дизайн, лога, подредба, технологии, търговски марки, домейн на Сайта с всичките му елементи (словно, графично и звуково оформление). То е изключителна собственост на съответния му притежател, а именно „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД. Ето защо Абонатът се задължава да не копира, модифицира, публикува, предава, изнася, продава каквато и да е било информация, обект на защита.

3. Всички права върху съдържанието, достъпно чрез Сайта и Приложението, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение, което по силата на действащото българско законодателство се санкционира.